برچسب: جانبازان

اقتدار ملارد – دومین روز از هفته دفاع مقدس که با نام دانش پژوهی و دفاع ملی مزین شده است به دیدا خانواده ها و غیور مردانی رفتیم که دیروز ار هرچه بودند گذشتند تا امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان بیاورند .