برچسب: جانشین

پلیس به مشکلات مردم رسیدگی کرد

صبح امروز طبق اعلام قبلی معاونت اجتماعی ناجا در غرب استان تهران ، دیدار صمیمی عوامل انتظامی فرماندهی ویژه غرب استان تهران و معاونت های تخصصی ناجا در شهرستان ملارد با مردم دیدار کردند و به مشکلات مراجعین رسیدگی نمودند