برچسب: حسینی نوری

اقتدار ملارد – انقلاب اسلامی زلزله ای است که شرق و غرب طاغوت را در هم شکسته است و با قدرت در حال پیشرفت و دست یابی به اهداف خود است .