برچسب: حقوق

کارگران کارخانه‌ صنایع چوب اسالم در نامه ای سرگشاده به نوبخت:

کارگران کارخانه صنایع چوب اسالم ضمن نامه ای سرگشاده خطاب به معاون رئیس جمهور خواستار رسیدگی به موضوع پنج ماه حقوق معوقه‌ی خود و تعیین وضعیت آینده‌ی شغلی خود شدند.

سطح شفافیت در مورد حقوق دریافتی پادشاهان و سران دولتها در اروپا بسیار متفاوت است. در حالی که دربار سلطنتی بلژیک هیچ اطلاعاتی در باره حقوق پادشاه کنونی این کشور فاش نمی کند، در بریتانیا حتی جزییات دریافتی های ملکه انگلیس برای هر بخش معلوم است.

اقتدار ملارد – شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۹۵٫۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۹ درصد و ۲۶٫۳ درصد افزایش داشته است.