برچسب: حمید رسایی

ما آماده وحدتیم

حمید رسایی:‌ وقتی این جماعت از وحدت دم می زند یعنی یک ضرر بزرگ متوجه ملت ایران است و باعث و بانی این ضرر هم آنها هستند.

اقتدار ملارد – رسایی با اشاره به اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی مبنی بر اینکه روحانی گزینه اصلاح طلبان در انتخابات بوده است، اظهار داشت: متأسفانه نحوه برخورد اصلاح طلبان با مردم در طول دوره‌ای که مردم به آنان اعتماد کردند و قدرت اجرایی کشور و حتی قدرت قانونگذاری را به آنان سپردند، حکایت از آن داشت که این افراد خودشان را مالک مردم می‌دانند.