برچسب: خبرنگار

یکی از خبرنگاران داعش، واقعیت هایی را از دستگاه دروغ پراکنی این گروه تروریستی و تکفیری فاش کرد.یکی از خبرنگاران داعش، واقعیت هایی را از دستگاه دروغ پراکنی این گروه تروریستی و تکفیری فاش کرد.

محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.

اقتدار ملارد – سایت سحام نیوز اخیرا در مطلبی به نقل از مادر ستار بهشتی نوشته است: از یکی از دستگیر شدگان روزهای اخیر پس از مراسم چهلم فرزندم درخواست کردیم برای ما مزاحمت ایجاد نکرده و در آینده نیز در منزل ما تردد نکند.