برچسب: خدمات

سلامت

خدمات شعبه اقماری تامین اجتماعی صفادشت توسعه یافت .بر این اساس با توجه به گفته های آقای فرزاد سجادی ,رئیس سازمان تامین اجتماعی جتماعی شهرستان ملارد در راستای خدمات رسانی مطلوب و ارتقاء سطح رضایتمندی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی ازجمله جمعیت تحت پوشش شهرستان ملارد و مخصوصا منطقه صفادشت این شعبه مبادرت به توسعه و تکمیل ارائه خدمات بیمه ای