برچسب: خرمشهر

امام جمعه ملارد

امام جمعه ملارد گفت: امروزدر هر سنگری چه در سنگر سیاست خارجی و چه در سنگر جنگ های نظامی و جنگ فرهنگی آن چه که باید از ان بهره ببریم ، همان ایستادگی و ایثار ما است ، که می تواند دشمن را شکست دهد .