برچسب: دادستان ملارد

جواد جبله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت : در فتح خرمشهر همه همدل و همزبان شدند ، همه تعامل داشتند و همه در کنار هم از معونیت استفاده کردند . نماز شب های رزمندگان بود که انقلاب را نگه داشت و پیروز کرد .

اقتدار ملارد – بسیاری از مشکلات خانواده های زندانیان شهرستان ملارد با تشکیل انجمن حمایت از زندانیان ، کمک ها و پیگیری های این نهاد مستقل حقوقی مرتفع گردیده است .