برچسب: دستگاه دیپلماسی

آمریکا در مقامی نیست که علیه ایران ادعا کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:برای تهران، اهمیتی ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. آنچه مهم است پایبندی واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم‌های بین‌المللی و دست برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است.

اقتدار ملارد – جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با هیچ کشوری سر جنگ نداشته است و در پایان جنگ تحمیلی نیز تمام دنیا اذعان کرد که صدام آغازگر جنگ بود.

اقتدار ملارد – دستگاه سیاست خارجی، در دولت جدید این بخت را دارد که بر خلاف دوره قبل ،با رئیس جمهوری کار می کند که خود دیپلمات است و زبان دیپلماسی را خوب می داند.