برچسب: دکتر حسن روحانی

اقتدار ملارد – رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه همه باید تکان بخوریم و کمربندها را ببندیم تصریح کرد : با شعر و شعار استقلال درست نمی شود؛ با فریاد و هوچی بازی عظمت مملکت درست نمی شود.