برچسب: رضایی

سرهنگ محسن رضایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ملارد

نهم دی ماه روز بیداری و حضور ملتی است که همیشه با پایبندی بر اصول و مقدساتش، در دفاع از ارزشهای اصیل انقلاب که ریشه در مفاهیم بلند عاشورا دارد تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهد کرد.

اقتدار ملارد – با پایان هفته هسته‌ای دیپلماسی عمومی انقلابی در ایران اینک نوبت «بچه‌های همین انقلاب» است که در عرصه دیپلماسی رسمی کشور بتوانند حقوق ملت ایران را تثبیت کرده و آنها را باز پس بگیرند.