برچسب: رمضان

مصرف چند لیوان چای در ماه رمضان ضروری است؟

اقتدار ملارد – چای می‌تواند دفع آب را از بدن افزایش دهد و بهتر است افراد از ۱۲ لیوان مایعاتی که بین افطار تا سحر باید دریافت کنند حدود ۳ لیوان از آن را به چای اختصاص دهند.