برچسب: رهبر معظم انقلاب

چالش ها و ابهامات

طرح شهاب، مهمترین طرح ملی آموزش و پرورش برای شناسایی هوش و استعداد برتر و هدایت دانش‌آموزان است اما آمار با زبان بی زبانی همچنان از بی‌توجهی به استعدادهای متنوع دانش آموزان می گوید.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران همایش حکیم تهران:

رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم شناساندن شخصیت و آراء بزرگان فلسفه تاکید کردند: فلسفه باید در حوزه‌ علمیه قم و همچنین حوزه علمیه تهران که روزگاری مرکز فلسفه بوده است، رواج پیدا کند.

5 لایه از نامه رئیس دفتر سیاسی حماس به رهبر جمهوری اسلامی

دیپلماسی مقاومت نشان داد که توانایی عجیبی برای حفظ محتدین خود در پیچیده ترین شرایط سیاسی و منطقه ای دارد. به تعبیر دیگر، این نامه دارای ابعاد بزرگتری است و آن، گزاره ای است که می گوید:”خط مقاومت خط اصیلی در منطقه است که حتی پرونده های پیچیده منطقه ای که ظاهرا تضاد منافع در آن شدید است، نیز نمی تواند بر روی آن اثر عمیق بگذارد.”