برچسب: روز ملی

همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهریار، قدس و ملارد برگزار شد

اقتدار ملاردبا توجه به اینکه بسترهای لازم برای شکوفایی صنعتی و اقتصادی در کشور فراهم است انتظار می رود چندین تصمیم اساسی و استراتژیک برای بخش صنعت و معدن اخذ شود، به ویژه در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد که هم پتانسیل معدنی خوبی دارند و هم از مزیت همجواری با دو کلانشهر تهران و کرج بهره می برند.