برچسب: زلزله

مسئولان به بافت های فرسوده توجه ویژه تری داشته باشند

امام جمعه ملارد:اعتراض ها مردم در اروپا از فرانسه شروع شده است و به ایتالیا و آلمان رسیده و این ها نشانکر تبعیض بین مردم است و با این حال که در بحران فرو رفته اند باز هم برای ایران و دیپلماسی ما نقشه میکشند

بیش از 80 طرح در هفته بسیج در شهرستان ملارد اجرایی خواهد شد

فرمانده سپاه ملارد: عناوین برنامه های فرهنگی در هفته بسیج به اوج خود خواهد رسید ودر هفته بسیج در شهرستان ملارد عنوان برنامه عمومی و ۱۲ عنوان برنامه محوری در شهرستان ملارد بر مبنای چهل سالگی انقلاب اجرا خواهد شد