برچسب: زلزله

تهران در انتظار زلزله

دکتر بهرام عکاشه زلزله‌شناس معتقد است جدای از اینکه باید موارد ایمنی بیشتری در ساختمان‌ها رعایت شود، ضرورت دارد پایتخت را از منطقه زلزله‌خیزی مثل تهران به جغرافیای امن‌تری انتقال دهیم.

مسئولان به بافت های فرسوده توجه ویژه تری داشته باشند

امام جمعه ملارد:اعتراض ها مردم در اروپا از فرانسه شروع شده است و به ایتالیا و آلمان رسیده و این ها نشانکر تبعیض بین مردم است و با این حال که در بحران فرو رفته اند باز هم برای ایران و دیپلماسی ما نقشه میکشند

بیش از 80 طرح در هفته بسیج در شهرستان ملارد اجرایی خواهد شد

فرمانده سپاه ملارد: عناوین برنامه های فرهنگی در هفته بسیج به اوج خود خواهد رسید ودر هفته بسیج در شهرستان ملارد عنوان برنامه عمومی و ۱۲ عنوان برنامه محوری در شهرستان ملارد بر مبنای چهل سالگی انقلاب اجرا خواهد شد