برچسب: سد

اقتدراملارد-رئیس منابع و آبخیزداری سیریک از کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی خیر سیریکی برای احداث سد در این شهرستان خبر داد.