برچسب: سرمربی

فوتبالیست های سرباز

اقتدار ملارد- فوتبالیست هایی که دارای کارت معافیت جعلی هستند، باید به خدمت سربازی اعزام شوند