برچسب: سرهنگ

سرهنگ محسن رضایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ملارد

نهم دی ماه روز بیداری و حضور ملتی است که همیشه با پایبندی بر اصول و مقدساتش، در دفاع از ارزشهای اصیل انقلاب که ریشه در مفاهیم بلند عاشورا دارد تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهد کرد.

بیش از 80 طرح در هفته بسیج در شهرستان ملارد اجرایی خواهد شد

فرمانده سپاه ملارد: عناوین برنامه های فرهنگی در هفته بسیج به اوج خود خواهد رسید ودر هفته بسیج در شهرستان ملارد عنوان برنامه عمومی و ۱۲ عنوان برنامه محوری در شهرستان ملارد بر مبنای چهل سالگی انقلاب اجرا خواهد شد