برچسب: شاهقلیان

کارگروه امور بانوان شهرستان ملارد به ریاست خطیبی و با حضور شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و نمایندگان امور بانوان در ادارات دولتی و غیردولتی برگزار گردید.

کارگروه امور بانوان شهرستان ملارد به ریاست خطیبی و با حضور شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و نمایندگان امور بانوان در ادارات دولتی و غیردولتی برگزار گردید. +تصویر

کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان ملارد تشکیل جلسه داد

به گزارش پایگاه خبری اقتدار ملارد چهارمین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان ملارد به ریاست مجتبی شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری برگزار شد

معاون فرماندار ملارد

معاون فرماندار ملارد گفت : ماده ۶۱ قانون به صراحت برخورد با تخلفات تبلیغاتی و امحا آن‌ها را به نیروی انتظامی واگذار کرده و نیروی انتظامی نیز به درستی در حال اجرای آن است. در روز دوم تبلیغات ۲۵ برگ اخطاریه برای ستادها صادر، ابلاغ و تعهد گرفتیم.