برچسب: شبکه بهداشت و درمان

اقتدارملارد-با تلاش تیم بهداشتی مرکز بهداشت و درمان کهگیلویه مادر باردار دیشموکی از مرگ حتمی نجات یافت و نوزاد این مادر در تراکتور به دنیا آمد.