برچسب: شب قدر

خودروسازان خارجی این روزها در حالی با استقبال قابل توجه خودروسازان ایرانی روبرو هستند که بدقولی آنها و پشت پا زدن به توافقات قبلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و در واقع صدور مجوز حضور دوباره در ایران، پاداشی است که به بدرفتاری آنها داده می‌شود