برچسب: شهرداری

افزایش سرانه ورزشی و ایجاد پناهگاه ها ی ایمن در مواقع بحران

ه منظور افزایش سرانه ورزشی و همچنین افزایش پناهگاه مناسب برای اسکان شهروندان در مواقع بحرانی ؛ تعداد ۳ عدد سالن چند منظوره در بلوار مطهری غربی ؛ بلوار شهید جمور مارلیک ؛ خیابان دانش شرقی احداث و آماده بهربرداری و یک سالن چند منظوره در روستای قپچاق در حال احداث می باشد .

پروژه های عمرانی در حال احداث در مسیر پیشرفت فیزیکی قرار دارد

اجرای آرماتور بندی و قالب بندی ستون های منفی بلوک سی که متراژ آن ۸۰۰ متر مربع می باشد شروع شده است و همچنان ادامه دارد و امید است این پروژه های عظیم که سال هاست مردم شهرستان ملارد انتظار بهره برداری از آن ها را میکشند به سرعت به مرحله افتتاح نزدیک شود