برچسب: شهر صفادشت

مسکن مهر صفادشت

اقتدار ملارد -گویا مسکن مهر در نظرها پنهان شده است و هیچ کس تمایلی به انجام پروژه های نیمه تمام آن ندارد ، که این مهم مشکلات عدیده ای را برای مردم به وود آورده است .