برچسب: شهید گمنام

اقتدار ملارد – رئیس «مرکز تحقیقات ژنتیکی نور» گفت: تمامی مراحل شناسایی هویت ژنتیکی «شهدای گمنام» با نرم‌افزار و روش‌های بومی انجام می‌شود تا از تهدیدهای بیوتروریسم دور بمانیم.