برچسب: شهید

گزارشی از اسطوره های بسیجی که حماسه شان در تاریخ ثبت شد؛

شهید حسینعلی عالی، مسلم کیخا و محمد گلدوی سه شهید فداکاری هستند که چون شهید فهمیده با ایثار و از خودگذشتگی اسطوره هایی شدند که حماسه شان در تاریخ این مرزو بوم تا ابد ثبت شد.

همسر شهید نواب می‌گوید: مهدی همیشه می‌گفت زمان‌هایی که تست ما در پادگان مدرس موفق می‌شود بیدگنه می‌فهمد، دیگر صداها را می‌شناسند؛ از دهات‌های بیدگنه صدای الله اکبر می‌آمد. می‌گفت این الله اکبرها دل ما را می‌لرزاند.

ابراهیم حاتمی‌کیا در مراسم بزرگداشت خود در خبرگزاری فارس گفت: حاج قاسم محبت دارد که مرا می‌بیند من خاک پای او هستم واقعاً‌ دلم می‌خواست که این جسارت را داشتم که میان این بچه‌‌ها و رزمنده‌‌ها باشم.

اقتدارملارد-پدرم هر وقت از جبهه بر می‌گشت داستان‌های جنگ را برایم تعریف می‌کرد.در واقع او داستان‌گوی خیلی خوبی بود و من با داستان‌های او بزرگ شدم. این داستان‌ها و اتفاقات عجیب، همیشه در ذهن من باقی ماند تا اینکه به آنها بپردازم.