برچسب: ضیافت

در این وانفسا که ضیافتی با هزینه های میلیونی به میزبانی رییس محترم دولت برپا شده چرا می بایست بحث سران فتنه مجددا احیا شود؟!