برچسب: طبیعی

اقتدارملارد-معاون فنی و فن آوری های نوین سازمان انتقال خون ایران اظهارداشت: گزارشهای رسیده از بیمارستانهایی که سیستم پایش سلامت خون در آنها مستقر شده، نشان می دهد که خطای ناسازگاری گروههای خونی ABO در ایران بسیار بالاتر از حد طبیعی کشورهای توسعه یافته است.