برچسب: ظریف

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: این خطاها نشان داد که آقای ظریف نمی دانند نماینده چه ملت و نماینده چه عظمتی هستند و ایشان با این کارها توانایی خود را در دفاع از حقوق ملت ایران به شدت زیر سوال بردند.

اقتدار ملارد – وی افزود: در اینجا جنگ اراده ها بود و جمهوری اسلامی با اراده کار خود را در چارچوب قوانین بین المللی دنبال کرد. این جنگ اراده ها ادامه یافت تا جایی که ایران با رسیدن به سطح مطلوبی از فناوری دلیلی نداشت که هزینه بپردازد و مذاکره با این هدف شروع شد که با دست پُر هزینه‌ها را کاهش دهیم.

اقتدار ملارد – اعتدال در عمل ثابت کردن است و نه فقط حرف زدن ، اعتدال یعنی دوست داشتن خودی و خشم و غضب بر دشمن ، اعتدال یعنی محبت به سرباز وطن و جدی بودن در برابر دشمن ، دشمنی که از هیچ تلاشی برای منحرف کردن مسیر پیشرفت تا کنون فروگذار نکرده است .

اقتدارملارد-وزیر امور خارجه گفت: در صورت حسن نیت و اراده سیاسی طرف مقابل و در صورتی که به مفاد بیانیه برنامه اقدام مشترک در ژنو متعهد باشند امکان دستیابی به راه‌حلی جامع در همین فرصت شش ماهه اول،‌ تا پایان ژوییه سال ۲۰۱۴، وجود دارد.