برچسب: عملیات

از روند تحولات سیاسی و برآیند درگیری‌های نظامی در جبهه‌های مختلف سوریه به ویژه در شهر حلب، می‌توان نتیجه گرفت که آمریکا و غرب سعی دارند از هر اهرمی برای به تأخیر انداختن در روند پیروزی‌های ائتلاف مدافع سوریه استفاده کند.

جنگ نفتکش‌ها به دولت ریگان چنین القاء می‌کرد که شرائط خلیج فارس از وضعیت تحت کنترل در حال خارج شدن است و بروز یک یا چند متغیر پیش بینی نشده دیگر می‌تواند شرائط را علیه آمریکا به نقطه انفجار برساند. یکی از این متغیرها از نظر آمریکائی‌ها، موسم حج و برگزاری مراسم برائت ازمشرکین طبق سنوات گذشته بود.