برچسب: فرهنگسرا

اقتدار ملارد – در این نوشتار قصد داریم به بررسی وضعیت و کیفیت فرهنگسراها و شیوه و نحوه اعمال برنامه های فرهنگی توسط این نهادها و نهادهای فرهنگی حاکمیتی بپردازیم.