برچسب: فرهنگسرا

پروژه های عمرانی در حال احداث در مسیر پیشرفت فیزیکی قرار دارد

اجرای آرماتور بندی و قالب بندی ستون های منفی بلوک سی که متراژ آن 800 متر مربع می باشد شروع شده است و همچنان ادامه دارد و امید است این پروژه های عظیم که سال هاست مردم شهرستان ملارد انتظار بهره برداری از آن ها را میکشند به سرعت به مرحله افتتاح نزدیک شود