برچسب: قرآن

از سوی شورای عالی قرآن

نتایج آزمون ورودی پنجمین دوره طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن از سوی دبیرخانه طرح در شورای عالی قرآن کریم اعلام شد.نتایج آزمون ورودی پنجمین دوره طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن از سوی دبیرخانه طرح در شورای عالی قرآن کریم اعلام شد.

اقتدار ملارد – همراه داشتن ادعیه در مسافرت همیشه یکی از ضروریاتی است که در صورت عدم همراه داشتن، خلاء آن بخوبی مشهود خواهد بود.

اقتدار ملارد – اشتیاق دیدار با رهبر محبوب کشورمان حضرت آیت الله خامنه ای توسط تازه مسلمان شده ای از مسیحیان شهرک مارلیک تا اندازه ای است که ساره بای سای به عنوان یکی از آرزوهای خود از آن سخن می راند .

اقتدار ملارد – بیشترین مسائلی را که امام بدان توجه خواهد کرد و برای جامعه اسلامی تازه و نو جلوه می‌کند و ناشناخته و ناآشنا می‌نماید، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و امور مالی و معیشتی است.