برچسب: قم

اقتدارملارد-غائله ۲۲ بهمن قم انگار هنوز ختم نشده است. آن روز لاریجانی رئیس مجلس در حرم حضرت معصومه مورد حمله گروهی تندرو قرار گرفت که موجب بر هم خوردن مراسم و قطع سخنرانی شد. مجلس کمیته‌ای تشکیل داد و پس از ماه‌ها گزارشی از جزئیات ماجرای ۲۲ بهمن قم تهیه شد و سرانجام روز ۱۵ مرداد ماه این گزارش قرائت شد.