برچسب: قوه قضائیه

مدیرکل دفتر تعالی و برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش وجوانان گفت: پس از راه اندازی سایت همسان گزینی، برخورد قانونی با سایت های همسریابی آغاز می شود.

عریضه نویسی

اقتدار ملارد-با اینکه قوه قضائیه در یک ابتکار جدید عریضه نویسی را به صورت آنلاین برای مردم سهل کرده است ولی باز هم عریضه نویسان در ورودی دادگاه ها یکه تازی می کنند.