برچسب: مارلیک

مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب شهرستان ملارد

مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب شهرستان ملارد گفت: تلاش کردیم تهدید جاری شدن فاضلاب در شبکه را به فرصت تبدیل کنیم. پکیج تصفیه فاضلاب این قابلیت را دارد که بتوانیم فاضلاب را به محل تصفیه خانه انتقال دهیم تا مردم بتوانند از شبکه برخوردار شوند.