برچسب: ماسک

مصاحبه اختصاصی با مهندس عبدالملکی

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر ملارد: از لحظه اولیه شیوع کرونا تا به این لحظه تمام قدم در حال ارائه خدمات به مردم هستیم و هر روز مبحث ضد عفونی ناوگان حمل و نقل را با دقت زیر نظر داریم