برچسب: مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تفکر اسلامی توجه خاصی به اهل کتاب شده و این حجم توجه به مسیحیت در قرآن نشان‌دهنده نزدیکی نگاه اسلام به مسیحیت است.

در حالی که امروز یکی از نمایندگان مجلس درباره گسترش تب کریمه کنگو در دامداری‌های سنتی هشدار داد وزیر بهداشت گفت: طی دو سه هفته اخیر بروز موارد جدید این بیماری متوقف و این موضوع تمام شده است.

واکنش نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به اظهارات هاشمی رفسنجانی؛

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه هاشمی خود جز یکی از افرادی بود که قانون اساسی را نوشت؛ گفت اگر قرار بود درکیسه باز باشد خود آقایان باید بدانند افرادی وارد صحنه هایی از جمله مجلس، خبرنگان و دولت می شوند که در آینده به منافع کشور، منافع ملی و امنیت روانی ملت ضربه می زنند.