برچسب: محرم

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه روحانی با جامعه روحانیت قهر نکرده است، گفت: تعدادی از اعضای جامعه روحانیت مبارز با آقای روحانی دیدار داشتند و قرار است رئیس‌جمهور بعد از ماه محرم با جامعه روحانیت نشست داشته باشد.