برچسب: محروم

گزارش تصویری از جهاد گران ملاردی در مناطق محروم شهرستان

مسئول بسیج سازندگی سپاه ملارد: تا جایی که توان داشته باشیم برای مناطق و مردم محروم گام موثر برمیداریم و تاکنون توانسته ایم امکانات خوبی را برای نقاط محروم شهرستان در تمامی عرصه ها برداریم