برچسب: محسن هاشمی

اقتدار ملارد – محسن سرخو عضو شورای شهر تهران می گوید قالیباف با شهرداری تهران خداحافظی خواهد کرد و نام او قطعا در میان نامزدهای مورد بررسی شورای شهر تهران نخواهد بود. وی بدون اینکه نام دیگر نامزدهای مورد نظر برای شهرداری تهران از نظر اصلاح طلبان شورای شهر جدید تهران را به میان آورد معتقد است محسن هاشمی به احتمال فراوان با رایی بیش از حد نصاب به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب خواهد شد.