برچسب: مردم

بیش از 250 شرکت کننده در این جشنواره شرکت کردند

شهرستان ملارد که به عنوان پایتخت قارچ ایران معروف است ، در راستای حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید در کشور جشنواره آشپزی با قارچ و فرآورده های قارچی در بوستان ملت با حضور مردم و مسئولین شهرستان برگزار گردید

چه کسی شهردار ملارد میشود؟

پس از این همه بگیر و ببند های صحیح در شهرداری و ادارات وابسته ، علی سلگی شهردارملارد از سمت خود کنار رفت که این استعفای به اصطلاح قانونی و محترمانه ایشان خیلی پیش از این ها میبایست رخ میداد ولی پس از دستگیری های متعدد در شهرداری به جرایم مختلف این کار سرعت و قوت بیشتری گرفت