برچسب: مشهد

اعتراف قاتلان ۲۰۰ هزار توماني به قتل زوج پير

اقتدار ملاردمتهمان در حالی که مقابل منزلی در خیابان مسلم ۱۱ مشهد از خودروی پلیس پیاده می شدند و حلقه های قانون بر دستانشان گره خورده بود، در برابر دوربین قوه قضاییه ایستادند تا جزئیات ۲ قتل را در حضور قاضی امام وردی (رئیس دادگاه عمومی – جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی) تشریح کنند.

محمد مسلم وافی

اقتدار ملارد-«صدای آمریکا» می‌گوید که «محمد مسلم وافی» موجود عجیبی است. برای ما هم شاید. روحانی ٣٢ ساله‌ای با ٩فرزند و دو داماد که حتی از اعتراض‌های مادرهمسرش هم بی‌نصیب نمانده است.

اقتدارملارد-معاون وزیر راه با اشاره به نیاز به ورود ۹۰ دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور در سال جاری، از بازگشایی ۲۳ ایستگاه راه‌آهن، حفظ تعرفه‌های ریلی در سال جاری و انعقاد قرارداد فاینانس برقی کردن خط ‌آهن تهران – مشهد خبر داد.

اقتدار ملارد

اقتدار ملارد – رئیس سازمان حج و زیارت: هواپیمای حامل زائران عمره مفرده در فراز فرودگاه مدینه دچار نقص فنی شد که تا این لحظه تلفاتی نداشته است.