برچسب: نقدینگی

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه که کلید گشایش در منابع مالی در دست دولت است معتقد است: هرچه سیاست‌های پولی و مالی به دلیل سیاست‌های بودجه ای منقبض باشد، ‌خروج از رکود سخت‌تر خواهد شد.