برچسب: نماز

مقاومت ملت اجازه ورود دشمن بر عرصه های ملی را نخواهد داد

حسینی همدانی تاکئید کرد: بعضی ها شده اند سرباز فرهنگی دشمن و در تلاش و کوشش هستند که در زمین دشمن خوش بدرخشند اما طبق توصیه های مقام معظم رهبری  باید از داشته ها و فرهنگ و عقبه کشورمان مستند ها و فیلم هایی ساخته شود تا دشمن به خودش اجازه تولید محتوا را ندهد