برچسب: هواپیما

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۴ دقیقه پیش از سقوط هواپیما مکالمه‌ تلفنی یکی از مسافران وجود دارد، افزود: این مکالمه بسیار عادی بوده و نشان می‌دهد که شرایط هواپیما پیش از سقوط عادی بوده و مشکلی وجود نداشته است.

با احتساب خرید نقدی هواپیماهای هما از محل صندوق توسعه و عدم توانایی جذب فاینانسر تاکنون و حریم استفاده از منابع مالی به نظر می‌رسد فاینانس برای قراردادهای خرید هواپیمای هما بیش از پیش دچار چالش شود.

اقتدار ملارد-ماجرای ناپدید شدن هواپیمای پرواز MH ۳۷۰ خطوط هوایی مالزی هنوز در هاله‌ای از ابهام است، ولی در این میان گمانه زنی ها نشانه ای از تصورات افراد غیرمتخصص درباره حوادث هوایی بدست می‌دهد.