برچسب: وحدت

ما آماده وحدتیم

حمید رسایی:‌ وقتی این جماعت از وحدت دم می زند یعنی یک ضرر بزرگ متوجه ملت ایران است و باعث و بانی این ضرر هم آنها هستند.