برچسب: پروژه

غم نامه محرومیت های پلدختر:

شهرستان پلدختر با داشتن۸۰هزار نفر جمعیت در جنوبی ترین نقطه لرستان که به دلیل کم توجهی دولت ها،همچنان در محرومیت به سر می برد به طوری که مردم از وعده های مسئولان که یکی یکی محقق نمی شوند در قبال طرح های عمرانی گلایه مند هستند.

محمد خاتمی یکی از طراحان و زمینه سازان فتنه ۸۸ در حالی این روزها مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و آزادانه در کشور زندگی می کند که عده ای بعد از صحبت های معاون اول قضاییه در ممنوع التصویر بودنش پروژه تطهیر چهره سیاسی وی را آغاز کرده اند.