برچسب: پول

یارانه کالا هر نفر 60 هزارتومان

نمایندگان مجلس یازدهم طرح تامین کالاهای اساسی به ویژه اقشار آسیب پذیر را با هدف کمک به معیشت مردم آن‌هم در شرایطی که گرانی و تورم هرروز از دستمزد پیشی می‌گیرد، در دستورکار خود قرار دادند. به همین خاطر این طرح به صورت کارت اعتباری توزیع و امکان نقدشوندگی نخواهد داشت.

نظارت بر قیمت تخم مرغ

بازار تخم مرغ این روزها چای پای آشفتگی بازار ارز ،سکه و خودرور گذاشته و اگرچه این محصول یک کالای سرمایه ای به شمارنمی آید اما نوسان آن و روند صعودی قیمت آن کار را به جایی رسانده که بیم آن می رود این کالایی که تا دیروز در سفره اقشارمختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر به عنوان یک کالای قابل دسترس یاد می شد ،اما حال کار به جایی رسیده که پیش بینی می شود دیر یا زود با این رشد قیمتی از سبد خانوارها کم و شاید در آینده نه چندان دور حذف شود