برچسب: کاراته

از حجاب بیزار بودم ولی در حال حاضر برایم یک افتخار است

عصر امروز تیم خبری اقتدار ملارد به جهت گفت و گوی حضوری با یک بانوی قهرمان ورزشی کشور در آخرین روز های هفته عفاف و حجاب ، به یکی از محله های ملارد رفت و میهمان منزل خانم زینب ملکی ۱۹ ساله شد و با وقایع بسیار جالبی برخورد کرد که در ادامه ماه عسل این مصاحبه حضوری را باهم میخوانیم