برچسب: کارگران

حذف تشکل‌های مهم کارگری و اثرگذار از نشست شورای عالی کار و حذف سبد معشیت کارگران در حالی اتفاق افتاد که دولت با وعده‌های رنگارنگش به جای کم کردن سبد مشکلات کارگران معیشت آنها را به عاریه گرفته است.